Avvecklingshjälpen.

Avvecklingshjälpen – snabb och enkel hjälp med dödsboets avtal, konton och abonnemang

Att hantera avtal, konton, abonnemang och medlemskap är en viktig men komplicerad och tidskrävande uppgift för ett dödsbo. Vi hjälper er att snabbt och säkert avsluta eller överlåta dessa med de intyg och fullmakter som krävs.

Vad får jag hjälp med?

Exempel på sådant vi hjälper er att avsluta eller överlåta:

Avtal

Hyresavtal, el/gas, värme, vatten, renhållning, sakförsäkringar

Abonnemang

Telefoni, TV, internet, tidningar, lotterier, streamingtjänster

Konton/kort

Bensinkort, kreditkort, matkonto, apotekskonto, kundklubbar, digital brevlåda

Sociala medier

Avsluta konton eller skapa minnessidor hos de flesta plattformarna

Medlemskap

Pensionärsförening, konsumentförening, fackförening, idrottsförening, motorklubb

Övrigt

Adressändring, reklamspärr

Hur fungerar det?

  • Avvecklingshjälpen kommunicerar direkt med de tjänster som ska avslutas eller  överlåtas 
  • Det enda ni behöver känna till är vilka avtal, konton, abonnemang och medlemskap som är aktuella
  • Ni får en god överblick och återkoppling över de uppsägningar och överlåtelser som är genomförda
  • Avvecklingshjälpen sparar mycket tid och energi jämfört med att göra allt detta helt manuellt på egen hand

Se erbjudande och mer information på:

Avvecklingshjälpen