Familjejuridik.

Vi ger dig råd och hjälp inom familjejuridikens olika områden

Begravningstjänst Habo finns till för dig – mitt i livet. Vi vill ge dig råd och erbjuder professionell hjälp inom olika juridiska områden. Vi hjälper dig med bouppteckningar, arvskiften, framtidsfullmakter, testamenten, gåvobrev och bodelningar.

Bouppteckning

En bouppteckning ska påbörjas inom tre månader från dödsdagen. En bouppteckning fastställer vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som finns i boet. Den ligger även till grund för vilka som får ärva. En bouppteckning kan vara mer eller mindre komplicerad och har man själv inte de juridiska kunskaperna bör man ta hjälp med detta. Vi erbjuder dessa tjänster. Formulär och information om bouppteckning kan beställas eller laddas ner från Skatteverkets hemsida.

När boet inte har andra tillgångar, bankmedel och lösöre, än att de täcker kostnaden för begravningen och gravsten kan man i stället för en bouppteckning ansöka hos kommunen om att göra en dödsboanmälan. Det är kommunen som gör denna dödsboanmälan.

Om det finns en fastighet bland tillgångarna måste en bouppteckning alltid göras.

Du hittar broschyrer och mer information om juridik vid dödsfall på begravningar.se

Arvskifte

Om boet består av flera dödsbodelägare ska ett arvskifte göras. Arvskiftet är en handling som reglerar hur arvet ska fördelas mellan delägarna. Finns make eller sambo ska som regel en bodelning göras först eller i samband med arvskiftet. Det är först när arvskiftet är upprättat som man kan avsluta bankkonton, sälja eller överföra fonder eller överlåta en fastighet genom arv.

Hör av dig till oss – vi har en en egen auktoriserad boutredare som hjälper till.

Du hittar broschyrer och mer information om arvskifte på begravningar.se

Framtidsfullmakt

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter.

Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov där du utser en person som tar över dina angelägenheter. Tanken är att framtidsfullmakten då blir ett alternativ till att utse god man eller förvaltare och att det ger enskilda personer större integritet och inflytande över sina ekonomiska och personliga angelägenheter.

Det finns formella krav på innehåll, utformning och bevittning av framtidsfullmakt och en rekommendation är att du tar kontakt med oss som är en auktoriserad begravningsbyrå/boutredare för att upprätta ett sådant dokument.

Du hittar broschyrer och mer information om framtidsfullmakter på begravningar.se

Testamente

Många väljer att upprätta ett testamente som reglerar vem som ska ärva. Familjesituationen är idag i många fall mer komplicerad än tidigare. De vanligaste anledningarna till att ett testamente upprättas är för att man vill:

 • Skydda make/sambo
 • Göra barnens arv till enskild egendom
 • Ändra arvsordningen

Oavsett vilket eller vilka skäl det finns för att skriva testamente bör man söka professionell hjälp. Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt eller bristfälligt skrivna testamenten inte får avsett utfall då man inte känt till de lagregler som påverkar arvet. Dessutom bör testamentet vara utformat så att tolkningsproblem inte uppstår.

Originaltestamenten finns inte registrerade vid någon myndighet. Det innebär att det är viktigt hur testamentet förvaras så att originalet kommer fram vid ett dödsfall. En kopia räcker som regel inte.

Vi erbjuder trygg förvaring och bevakning av testamente med tjänsten Dokumentbevakning .

Vid dödsfall meddelas anhöriga om testamentets existens.

Du hittar broschyrer och mer information om testamente på begravningar.se

Gåvobrev

Om man vill ge bort något i gåva upprättar man ett gåvobrev. Detta fungerar som ett bevis för gåvan och anger eventuella förbehåll med gåvan till exempel om den inte ska ses som ett förskott på arv eller om det ska vara mottagarens enskilda egendom. Gåvobrevet ger en trygghet både för den som ger och den som tar emot gåvan.

Om man till exempel vill ge bort en del av sin bostad till sin partner så regleras det i ett gåvobrev. Om du ger bort en summa pengar till ett barn kan ett gåvobrev reglera att det inte är ett förskott på arv, annars kan det räknas av från arvet i framtiden.

Vi hjälper dig att upprätta gåvobrev.

Du hittar broschyrer och mer information om gåvobrev på begravningar.se

Samboavtal

Med ett samboavtal kan vi hjälpa er när ni vill skydda era tillgångar och säkra er framtid. Vi finns tillgängliga för er genom hela processen och hjälper er att utforma ett avtal som passar era specifika, personliga önskemål.

Bodelning

Bodelning sker då ett äktenskap upplöses – på grund av dödsfall eller skilsmässa – och kan ske under bestående äktenskap eller då ett samboförhållande upplöses. Ett bodelningsavtal upprättas mellan de två parterna.

Detta avtal är nödvändigt om man till exempel ska flytta över lånen från ena parten till den andra, ändra lagfarten på en fastighet och för att bestämma uppdelning av de gemensamma ägodelarna. Fråga oss om råd kring bodelningen och vi hjälper er att upprätta bodelningsavtal.

Dokumentbevakning

Bevaka dina viktiga dokument. Att förvara testamente, Livsarkiv och gåvobrev på ett säkert ställe är självklart. Men lika viktigt är att de kommer fram då någon avlider. Därför erbjuder vi förvaring och bevakning av viktiga dokument via tjänsten Dokumentbevakning (hos SBF, Sveriges Begravningsbyråers Förbund).

Förvaring och bevakning av ett Livsarkiv är kostnadsfritt, för övriga dokument tillkommer en mindre avgift.

Så här går det till:

 • Du har ett testamente eller har för avsikt att upprätta ett.
 • Vi upprättas en depå i ditt namn hos oss på Begravningstjänst Habo. Där sparas originaldokumentet samt en digital kopia.
 • Via Skatteverket får SBF varje vecka uppgifter om vilka som har avlidit. När de får träff på en depå de bevakar kontaktar vi de anhöriga.

Det kan gå många år mellan att en depå upprättas och dokumenten ska tas ut. Det är också ett stort ansvar att bevaka så viktiga handlingar. Därför är säkerheten viktigt för SBF:

 • Om en begravningsbyrå skulle gå i konkurs, upphöra eller köpas upp av konkurrenter utanför SBF går depån och dess innehåll automatiskt tillbaka till huvudkontoret som övertar bevakningen. Du kan alltid vara säker på att bevakningen sker på ett tryggt sätt.
 • Alla sökningar och händelser loggas i depån och du som depåinnehavare kan begära en depårapport för att själv se vilka sökningar som gjorts.
 • Systemet är skyddat från intrång och ingen mer än ansvarig på begravningsbyrån samt systemansvarig har möjlighet att se se dokumenten. Alla sådana händelser i depån loggas.
 • Om du till exempel flyttar och vill ta med din depå till din nya ort, vänder du dig till den nya begravningsbyrån som hjälper dig med med flytten av den digitala depån samt originalhandlingarna.

Du hittar broschyrer och mer information om gåvobrev på begravningar.se

Försäkringar (cynk)

Varje år är det åtskilliga miljoner kronor i försäkringspengar som aldrig utbetalas i samband med dödsfall. Detta på grund av att ingen gör anspråk på dem.

Många av oss omfattas av försäkringar som kan vara aktuella vid dödsfall. Tyvärr betalas försäkringspengar inte alltid ut med automatik, det krävs att någon gör en försäkringsinventering och begär utbetalning av dessa. Detta hjälper vi alltid till med.

Vet man inte själv om vilka försäkringar man omfattas av vet sannolikt inte ens anhöriga heller det. Därför ska man regelbundet gå igenom sina försäkringar, både för sin egen och framförallt för sina efterlevandes skull. Notera gärna i Livsarkivet vilka försäkringar som finns.

Försäkringsinventering

Vet du vilka försäkringar du har? De flesta vet inte det - många är antingen över- eller underförsäkrade. I samarbete med Cynk erbjuder vi dig en försäkringsinventering som ger dig full koll på ditt försäkringsskydd och en sammanställning av din unika situation.

Så här fungerar det

Försäkringsinventering Privat ger dig en komplett sammanställning av dina personförsäkringar. Du får även en kostnadsfri genomgång i samband med att vi presenterar resultatet.

 • Hur du en olycksfallsförsäkrings som skyddar dig på din fritid?
 • Vet du var du har dina liv- och pensionsförsäkringar?
 • Har du koll på efterlevandeskyddet i dina försäkringar?
 • Har du koll på vem som är förmånstagare för dina försäkringar?

Försäkringsinventeringen levereras ca 4 veckor efter mottagen beställning.

Du kan beställa Försäkringsinventering hos oss eller direkt hos Cynk .

Du hittar broschyrer och mer information om Försäkringsinventering på begravningar.se

Samlade frågor och svar

Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer har gett svar på de vanligaste frågorna om familjejuridik.. Frågor och svar finns att läsa på begravningar.se

Länktips

På sidan begravningar.se hittar du mer information