Miljövänlig begravning.

Planera begravningen med miljömedvetna val

Vi vill hjälpa dig att anpassa begravningen så mycket det går utifrån ett hållbart perspektiv och underlätta miljömedvetna val som till exempel:

  • kista eller urna i trä eller annat nedbrytbart material som är noga testat för att klara olika krav vid hantering och kremering
  • blommor i säsong
  • närodlad och ekologisk mat/fika till minnesstunden
  • samlingslokal i nära anslutning till kyrkan/kapellet för att minska gästernas resor
  • lokala producenter för att minimera transporter

Är jordbegravning mer miljövänligt än en kremation?

Både jordbegravning och kremation har en viss miljöpåverkan. Det som kan tala för jordbegravning är att kroppen återbördas till jorden men med viss liten risk för att kvarlevor kan läcka ut i grundvattnet. Det som kan tala för kremering är att utsläppen är relativt små och krematorieanläggningarna själva bedriver ett omfattande miljöarbete som till exempel metallåtervinning.

Transporter påverkar miljön mest

Hur vi transporterar kistor och urnor är det som påverkar miljön mest. När det är praktiskt och etiskt möjligt så samordnar vi transporter.

Vi följer Sveriges begravningsbyråers förbunds miljöpolicy

Som auktoriserad begravningsbyrå följer vi SBF:s miljöpolicy